Maszty pomiarowe

Maszt pomiarowy to konstrukcja zaprojektowana i przygotowana do montażu czujników metrologicznych na różnych wysokościach. Konstrukcja służy do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, ale także do pomiaru innych parametrów, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne i opady. Dane zbierane z urządzeń pomiarowych pozwalają na oszacowanie potencjału energii wiatru, a tym samym są niezbędne do właściwego wyboru typu i modelu turbiny wiatrowej.

Oferujemy:

• Kratownicowe maszty aluminiowe
• Kratownicowe maszty stalowe

Na etapie projektowym korzystaliśmy przede wszystkim z naszego wieloletniego doświadczenia – opracowaliśmy rozwiązanie, które przewiduje konieczność przetrwania konstrukcji w specyficznych warunkach atmosferycznych przez cały czas trwania kampanii pomiarowej. Konstrukcje spełniają wymagane standardy jakości dla normy IEC 61400-12.

Pomiar wiatru

Pomiar wiatru jest niezwykle istotnym elementem na wstępnym etapie planowania inwestycji związanej z parkiem wiatrowym. Dane pomiarowe uzyskane w procesie pomiarów służą obliczeniom prognozowania produktywności energetycznej farmy wiatrowej, co jest niezwykle istotne na etapie oceny ekonomicznej inwestycji.

Pomiar wykonujemy wykorzystując urządzenia pomiarowe najwyższej klasy, a w procesie pomiarowym uzyskujemy informacje dot. prędkości wiatru, kierunku wiatru, temperatury, zawirowań wiatru, ciśnienia powietrza, wilgotności powietrza oraz gęstości powietrza.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z pomiarem wiatru:

1

Wizja lokalna w miejscu planowanej inwestycji - wybór optymalnego punktu posadowienia masztu.

2

Wykonanie projektu budowlanego

3

Prowadzenie procedur administracyjnych - uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę masztu.

4

Przygotowanie masztu pomiarowego.

5

Kalibracja urządzeń, przygotowanie urządzeń do transmisji.

6

Transport konstrukcji.

7

Montaż konstrukcji.

8

Montaż, konfiguracja, uruchomienie urządzeń pomiarowych.

9

Opieka nad pomiarami - stała kontrola nad poprawnością działania systemu pomiarowego, zbieranie i archiwizowanie danych pomiarowych (patrz. oprogramowanie WINDSPECTOR).

10

Serwis konstrukcji - regularna konserwacja zapobiegawcza, naprawy awaryjne.