Production Monitored
PN-EN ISO 3834-2
PN-EN 1090-2 EXC3

Dostrzegalne leśne

Dostrzegalne leśne

Obserwacja terenów leśnych

Konstrukcje do obserwacji obszarów leśnych mające przeciwdziałać występowaniu katastrof i ograniczać ich skutki. Konstrukcja jest przystosowana do montażu systemu monitoringu wizyjnego, umożliwiającego ciągłą obserwację terenów leśnych. Współczesne systemy zabezpieczeń technicznych proponują już takie rozwiązania jak system automatycznej detekcji dymu w obrazie. Dodatkowym rozwiązaniem jest monitoring meteorologiczny zbierający informacje dot. wilgotności ściółki leśnej, co ma ogromne znaczenie w ochronie ppoż. lasów.