Close

Production Monitored
PN-EN ISO 3834-2
PN-EN 1090-2 EXC3

M650F Aluminiowy maszt

M650F Maszt kratownicowy

M650F
M650F - akcesoria

Karty katalogowe:

Maszt kratownicowy RETIS M650F to konstrukcja składająca się z 3 i 6-metrowych segmentów, oparta na kratownicy przestrzennej trójkątnej o boku 650mm. Maszt zbudowany jest z segmentu dolnego (schodzonego) oraz segmentów prostych. Segmenty łączone są za pomocą flansz skręcanych śrubami. Stateczność masztu zapewniona jest przez układ odciągów wykonanych ze stalowych lin ocynkowanych. Płaszczyzny pionowe pomiędzy odciągami powinny wynosić 120o. Regulację napięcia odciągów oraz pionowanie masztu umożliwiają śruby rzymskie. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuprzegubowej podstawie, która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy.

Dane techniczne

BUDOWA MASZTU:kratownica przestrzenna trójkątna o boku 650mm
(wymiar mierzony w osiach trójkąta)
DŁUGOŚĆ/WAGA SEGMENTÓW:3m: ~ 15[kg].
ŁĄCZENIE SEGMENTÓW:flansze skręcane śrubami
ODCIĄGI:lina stalowa ocynkowana fi=5
MATERIAŁ:stop aluminium EN AW-6005A T6
PROFILE:a) krawężnik (rury nośne): fi50x2[mm] do H=36m, powyżej H=36m fi60x2[mm] 
b)skratowanie poziome: fi25x1,5; fi25x2[mm]
c)krzyżulce (skratownie ukośne):fi25x1,5; fi25x2[mm]
WYKONANIE:spawanie metodą TIG
STREFA OBCIĄŻEŃ:I strefa wiatrowa, I strefa oblodzenia

Wszystkie elementy wyp. konstrukcji posiadają atesty/certyfikaty i spełniają wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych

Wspornik antenowy WA650F do RETIS M650F:

Wspornik antenowy umożliwia mocowanie zawieszonych anten do konstrukcji masztów z serii RETIS M650F – odległość separacji to 20cm. Urządzenia montowane są do rury fi50/60 o długości 1m. W komplecie znajdują się cybanty kabłąkowe wraz z łącznikami, umożliwiające mocowanie wspornika do konstrukcji na każdej jej wysokości. Montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych na wspornikach podnosi bezpieczeństwo przy użytkowaniu masztu.

Gwarancja producenta: 24 miesięce.

Wspornik radiolini WR650F do RETIS M650F:

Wspornik radiolinii WR650F to element umożliwiający mocowanie urządzeń/radiolinii do konstrukcji masztu z serii RETIS M650F. Urządzenia mogą być mocowane do rury fi50/60 o długości 1m. W komplecie znajdują się cybanty kabłąkowe wraz z łącznikami, umożliwiające mocowanie wspornika do konstrukcji na każdej jej wysokości. Montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych na wspornikach podnosi bezpieczeństwo przy użytkowaniu masztu.

Gwarancja producenta: 24 miesięce.

Zwieńczenie fi80 do RETIS M650F

Element zwieńczający maszt RETIS M650F to 1-metrowa konstrukcja, oparta na kratownicy przestrzennej trójkątnej o boku 650mm (wymiar mierzony w osiach rur nośnych), zwieńczająca maszt do rury fi80. Zwieńczenie umożliwia mocowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych/radiolinii na topie masztu. Element zwieńczający zmniejsza momenty skręcające konstrukcji.

Gwarancja producenta: 24 miesięce.

Zwieńczenie z koroną do RETIS M650F

Korona separacyjna jest zwieńczeniem konstrukcji RETIS M650F – odległość separacji to 40cm. Urządzenia montowane są do rury fi50/fi60. Montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych przy użyciu elementów separacyjnych podnosi bezpieczeństwo przy użytkowaniu masztu.

Gwarancja producenta: 24 miesięce.