Production Monitored
PN-EN ISO 3834-2
PN-EN 1090-2 EXC3

M650F Aluminiowy maszt

M650F Maszt kratownicowy

Karty katalogowe:

Maszt kratownicowy RETIS M650F to konstrukcja składająca się z 3 i 6-metrowych segmentów, oparta na kratownicy przestrzennej trójkątnej o boku 650mm. Maszt zbudowany jest z segmentu dolnego (schodzonego) oraz segmentów prostych. Segmenty łączone są za pomocą flansz skręcanych śrubami. Stateczność masztu zapewniona jest przez układ odciągów wykonanych ze stalowych lin ocynkowanych. Płaszczyzny pionowe pomiędzy odciągami powinny wynosić 120o. Regulację napięcia odciągów oraz pionowanie masztu umożliwiają śruby rzymskie. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuprzegubowej podstawie, która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy.

Dane techniczne

BUDOWA MASZTU:kratownica przestrzenna trójkątna o boku 650mm
(wymiar mierzony w osiach trójkąta)
DŁUGOŚĆ/WAGA SEGMENTÓW:3m: ~ 15[kg].
ŁĄCZENIE SEGMENTÓW:flansze skręcane śrubami
ODCIĄGI:lina stalowa ocynkowana fi=5
MATERIAŁ:stop aluminium EN AW-6005A T6
PROFILE:a) krawężnik (rury nośne): fi50x2[mm] do H=36m, powyżej H=36m fi60x2[mm] 
b)skratowanie poziome: fi25x1,5; fi25x2[mm]
c)krzyżulce (skratownie ukośne):fi25x1,5; fi25x2[mm]
WYKONANIE:spawanie metodą TIG
STREFA OBCIĄŻEŃ:I strefa wiatrowa, I strefa oblodzenia

Wszystkie elementy wyp. konstrukcji posiadają atesty/certyfikaty i spełniają wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych